Ενημερωτικό Δελτίο 04

Το έργο EUValues ολοκληρώνεται με το τρίτο και τελευταίο αποτέλεσμα του έργου, την εφαρμογή εκπαιδευτικού παιχνιδιού, η οποία περιλαμβάνει διαδραστικά κουίζ βασισμένα σε βίντεο σχετικά με έξι διαφορετικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. H εφαρμογή απευθύνονται στο νεανικό κοινό και σε κάθε φορέα, εταιρεία ή άτομο που ενδιαφέρεται για το εν λόγω θέμα. Η εφαρμογή EUValues είναι …

Ενημερωτικό Δελτίο 04 Read More »