Ενημερωτικό Δελτίο 02

Το ευρωπαϊκό έργο EUValues, ξεκίνησε με τη συλλογή καλών πρακτικών για να διασφαλίσει ότι κάθε εταίρος αντιμετωπίζει κοινά ζητήματα σε συμφωνημένο βάθος και σύμφωνα με πρωτοποριακές τεχνικές και γνώσεις που αντλούνται από αναφορές αριστείας.

Η Συγκριτική Διακρατική Έκθεση (ΑΕ 1) είναι μια διεπιστημονική συλλογή τεκμηρίων, η οποία παρουσιάζεται με τη μορφή έκθεσης και παρουσιάζει πρωτοβουλίες και μη τυπική μάθηση που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των νέων να γίνουν ενεργοί πολίτες, φορείς αλληλεγγύης και στοιχεία θετικής αλλαγής για τις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, εμπνευσμένα από τις αξίες της ΕΕ και την ευρωπαϊκή ταυτότητα, συγκεντρωμένα από όλες τις χώρες των εταίρων. Η έκθεση είναι επίσης διαθέσιμη στα αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ολλανδικά, γαλλικά και ιταλικά.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει αποτελέσματα από έρευνες που είχαν ως στόχο να παράσχουν ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό του πλαισίου ικανοτήτων EUValues (Πλαίσιο γνώσεων της ΕΕ για τη νεολαία) και τη Διαδραστική Έκθεση που παρουσιάζει τις απαντήσεις με βάση τις έρευνες για τη νεολαία, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του επόμενου αποτελέσματος του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτυακού Μαθήματος και της εφαρμογής για κινητά.

Το Αε 1 έχει επίσης πολύ υψηλή αξία αξία μεταβιβασιμότητας, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος φορέας στα θέματα του έργου να μπορεί να το συμβουλευτεί, να το προσαρμόσει στο έργο του ή να το χρησιμοποιήσει ως οδηγό.

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για το ΑΕ 1 και τη διαδραστική έκθεση, παραθέτουμε τον σύνδεσμο για την ιστοσελίδα:

www.euvaluesproject.com/results

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα σχετικά με το έργο EU Values.

www.euvaluesproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-EL02-KA220-YOU-000048042

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll to Top