EU Values

Strategic Partnership aimed at increasing youth awareness of common European values while participating in Erasmus+ initiatives

HET PROJECT

EU Values: “Strategic Partnership aimed at increasing youth awareness of common European values while participating in Erasmus+ initiatives” Het project is een twee jaar durend Erasmus+ samenwerkingsverband, waarbij zes partners uit de landen Griekenland, Spanje, Nederland, Italië en Frankrijk samenwerken om voor jongeren (tussen de 18 – 29 jaar) en overige deelnemers aan een ‘Erasmus+ programma’ een competentieprofiel te ontwikkelen dat de waarden en gedragsregels van de Europese Unie erkent. Met als doel een verandering in beweging te zetten, waarbij de ontwikkeling van noodzakelijke competenties gekoppeld wordt aan burgerparticipatie en tevens aandacht is voor een brede acceptatie/toepassing van Europese kernwaarden als inclusie, diversiteit, welzijn en duurzaamheid.

PROJECTRESULTATEN

Tijdens de twee jaar durende project-implementatie streeft EU Values ​​ernaar om de volgende lijst van Uitkomsten & Project resultaten (PR’s) te ontwikkelen:

· Een multi-level project-website beschikbaar maken in zes verschillende talen (EN/GR//IT/NL/ES/FR) & Social Media pagina.

· PR1: EU-kader van kennis voor jongeren: het doel van dit resultaat is om een ​​competentiekader te ontwikkelen waarmee het huidige niveau van kennis, ten aanzien van EU-waarden, onder jongeren zal worden onderzocht en hun toekomstige behoeften zullen worden beoordeeld. Als input voor het competentiekader zal gebruik gemaakt worden van een enquête en verschillende discussiegroepen. Uitgangspunt is 360 vertegenwoordigers (300 jongeren en 60 jongerenwerkers/opvoeders) te bereiken en te betrekken bij de ontwikkeling van deze activiteit en het resultaat.

· PR2: Online cursus en educatieve notities: het doel van dit onderdeel is een online cursus en interactieve bronnen beschikbaar te maken in zes verschillende talen. Het resultaat zal aangeboden en getest worden op 210 deelnemers, waaronder 180 jongeren (75 met obstakels) en 30 jeugdwerkers.

· PR3: Educatieve game-app: het doel is het ontwikkelen van een interactieve e-game die entertainment combineert met het verwerven en verbeteren van EU-gerelateerde kennis en waarden. Dit willen we bereiken door gebruik te maken van een speciaal ontworpen game-engine die geschikt is voor meerdere webbrowsers en mobiele apparaten als telefoons en tablets. Voor dit resultaat worden 180 jongeren en 30 jongerenwerkers uitgenodigd om de APP als pilot groep te testen.

Een laatste set van 6 Multiplier-evenementen (E1-E6) zal plaatsvinden in elk deelnemend land, waarbij 35 deelnemers uit de projectdoelgroepen per event aanwezig zal zijn. (In totaal 210 deelnemers).

Multiplier-evenementen

0

Deelnemers

0

In totaal deelnemers

0

DOELGROEPEN

· Jongeren (18 tot 29 jaar) en vooral kansarme jongeren;

· Jeugdwerkers en overige medewerkers die met het Erasmus+ programma werken;

· Geassocieerde jongerenpartners;

· Overheidsdiensten;

· Educatieve Jeugd departementen van lokale, regionale en nationale belanghebbenden;

· Lokale migranten jongerenorganisaties.

EU Values

Strategic Partnership aimed at increasing youth awareness of common European values while participating in Erasmus+ initiatives

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-2-EL02-KA220-YOU-000048042

Scroll naar top