Vragenlijsten voor jongeren

INHOUDSOPGAVE

 1. Informatie over de geïnterviewde personen
  1. Selecteer uw land van verblijf
  2. Je Leeftijd
  3. Ben jij…
 2. Vragen over waarden, burgerschap en Europese identiteit van de Europese Unie
  1. Ik voel me…?
  2. Denk je dat het voordelen heeft om Europees burger te zijn?
  3. Neemt u deel aan een burger- of politiek initiatief?
 3. Vragen over de trainingsbehoeften
   1. Wat is volgens jou je kennisniveau met betrekking tot de volgende aspecten
   2. Geef aan (op een schaal van 1 tot 5) hoe belangrijk je het vind dat elk van de volgende onderwerpen moet worden opgenomen in het EU Values Competence Framework en het toekomstige online trainingsprogramma en overige e-tools.

 

Informatie over de geïnterviewde personen

Zoals u kunt zien, laat deze sectie zien hoeveel jongeren uit elk land aan de enquêtes hebben deelgenomen. In totaal 50 per land, behalve Spanje dat 100 deelnemers had, aangezien het project 2 Spaanse partners telt.

Na het samenvoegen van alle antwoorden van de enquêtes uitgevoerd door jongeren, geeft deze sectie de leeftijd van elke deelnemer weer, waarbij de meerderheid (140) tussen 18 en 22 jaar oud is, gevolgd door de deelnemers (82) tussen 23 en 26 jaar oud en eindigend met deelnemers (78) tussen 27 en 29 jaar.

Deze vraag geeft de huidige status weer van jongeren die hebben deelgenomen aan de online-enquêtes, waarbij de meerderheid bestaat uit de deelnemers (109) die studeren, gevolgd door degenen die momenteel werken (107) en eindigen met degenen die studeren en werken (75) en degenen die niets van het bovenstaande doen (9).Deze vraag geeft de huidige status weer van jongeren die hebben deelgenomen aan de online-enquêtes, waarbij de meerderheid bestaat uit de deelnemers (109) die studeren, gevolgd door degenen die momenteel werken (107) en eindigen met degenen die studeren en werken (75) en degenen die niets van het bovenstaande doen (9).

 

Vragen over waarden, burgerschap en Europese identiteit van de Europese Unie

Uit de gecombineerde antwoorden op deze vraag blijkt dat de meerderheid (rode sectie) van de deelnemers zich zowel nationaal als Europees voelt, gevolgd door de deelnemers (blauwe sectie) die zich meer nationaal dan Europees voelen en de deelnemers (gele sectie) die zich meer Europees dan nationaal voelen.

Dit taartmodel laat zien hoe deelnemende jongeren aan de online-enquêtes, denken dat de EU hen ten goede komt als Europese burgers. De meerderheid (rood en geel) van jonge deelnemers vindt dat het zijn van een EU-burger hen op de een of andere manier ten goede komt.

Deze vraag uit de enquête toont de deelname van jongeren aan maatschappelijke of politieke initiatieven. Na het combineren van alle antwoorden, kunnen we constateren dat de meerderheid van de deelnemers (blauw) niet heeft deelgenomen en ook niet geïnteresseerd zou zijn in deelname, gevolgd door de deelnemers ( geel) die nog niet hebben deelgenomen maar wel willen en ten slotte de deelnemers die zelden (rood) of vaak meedoen (groen).

 

 

Vragen over de trainingsbehoeften

Volgens deze sectie kozen jongeren (waarbij 1 het minst bekend en 5 het bekendste is) het kennisniveau dat ze hebben uit de verschillende door het partnerschap aangeboden onderwerpen. Elke kleur toont een ander onderwerp.

Onder deze sectie wordt na samenvoeging van alle antwoorden uit de online-enquêtes het belang voor jongeren getoond, ten opzichte van elk door het partnerschap opgenomen onderwerp. Waarbij 1 staat voor helemaal niet essentieel en 5 voor absoluut essentieel, om meegenomen te worden in het competentiekader en de verdere ontwikkeling van het project.

Scroll naar top